stuffed w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła stuffed w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. stuff (unnamed substance):

truc m inf
ça pue ce truc! inf

3. stuff (content of speech, book, film, etc) inf:

1. stuff:

get stuffed slang!
va te faire voir! slang
stuff the system slang!
stuff you slang!
va te faire voir! slang

2. stuff (pack in):

I.stuff up CZASOW. [Brit stʌf -, Am stəf -] (stuff [sth] up, stuff up [sth])

Tłumaczenia dla hasła stuffed w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

stuffed w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła stuffed w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła stuffed w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

stuffed Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to strut one's stuff iron inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文