stumble w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła stumble w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.stumble [Brit ˈstʌmb(ə)l, Am ˈstəmbəl] RZECZOW.

I.stumble on CZASOW. [Brit ˈstʌmb(ə)l -, Am ˈstəmbəl -] (stumble on)

II.stumble on CZASOW. [Brit ˈstʌmb(ə)l -, Am ˈstəmbəl -] (stumble on [sth], stumble upon [sth])

I.stumble across CZASOW. [Brit ˈstʌmb(ə)l -, Am ˈstəmbəl -] (stumble across [sth])

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła stumble w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

stumble w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła stumble w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła stumble w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

stumble Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文