stunning w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła stunning w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

stunning [Brit ˈstʌnɪŋ, Am ˈstənɪŋ] PRZYMIOT.

stun <part prés stunning; prét, part passé stunned> [Brit stʌn, Am stən] CZASOW. przech.

Tłumaczenia dla hasła stunning w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

stunning w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła stunning w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła stunning w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文