subordinate w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła subordinate w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.subordinate RZECZOW. [Brit səˈbɔːdɪnət, Am səˈbɔrd(ə)nət]

II.subordinate PRZYMIOT. [Brit səˈbɔːdɪnət, Am səˈbɔrd(ə)nət]

III.subordinate CZASOW. przech. [Brit səˈbɔːdɪneɪt, Am səˈbɔrdəneɪt] (gen)

Tłumaczenia dla hasła subordinate w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

subordinate w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła subordinate w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła subordinate w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

subordinate Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文