such w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła such w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

2. such → suchlike

1. such (of kind previously mentioned):

pareil/-eille

IV.such [Brit sʌtʃ, Am sətʃ] PRZYSŁ. (to a great degree)

Zobacz też suchlike, as

I.suchlike [Brit ˈsʌtʃlʌɪk, Am ˈsətʃˌlaɪk] inf ZAIMEK

II.suchlike [Brit ˈsʌtʃlʌɪk, Am ˈsətʃˌlaɪk] inf PRZYMIOT.

1. as (in the manner that):

as I see it
as you were! MILIT

2. as (showing function, status):

with Lauren Bacall as Vivien CINE, THEAT

1. as (expressing degree, extent):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła such w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

such w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła such w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła such w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
such a ...
de tel(s) ...
such ...

such Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文