suite w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła suite w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.en suite [Brit ɒn ˈswiːt, Am ɑn ˈswit] RZECZOW.

II.en suite [Brit ɒn ˈswiːt, Am ɑn ˈswit] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła suite w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

suite w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła suite w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

en suite bathroom [ɑ̃:nswi:tˈbɑ:θrʊm, Am ˌɑ:nswi:tˈbæθru:m] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła suite w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

suite Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文