supper w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła supper w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła supper w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

supper w słowniku PONS

supper Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

an apology for a supper pej inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文