supplied w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła supplied w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.supply [Brit səˈplʌɪ, Am səˈplaɪ] RZECZOW.

4. supply Brit SCHOOL → supply teacher

Zobacz też supply teacher

Tłumaczenia dla hasła supplied w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

supplied w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła supplied w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła supplied w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

supplied Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

supplied z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła supplied w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文