sure’ w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sure’ w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.sure [Brit ʃɔː, ʃʊə, Am ʃʊr] PRZYMIOT.

1. sure (certain):

II.sure [Brit ʃɔː, ʃʊə, Am ʃʊr] PRZYSŁ.

Tłumaczenia dla hasła sure’ w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
sûr queinf

sure’ w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sure’ w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

sûr(e)
to be sure form
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła sure’ w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
I am sure (of it)
pas (si) sûr! inf

sure’ Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文