surprising w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła surprising w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

surprising [Brit səˈprʌɪzɪŋ, Am sərˈpraɪzɪŋ] PRZYMIOT.

I.surprise [Brit səˈprʌɪz, Am sə(r)ˈpraɪz] RZECZOW.

1. surprise (unexpected event):

it would come as no surprise if + subj

II.surprise [Brit səˈprʌɪz, Am sə(r)ˈpraɪz] PRZYMIOT. attr (unexpected)

1. surprise (astonish):

+ subj it wouldn't surprise me if
it wouldn't surprise me if + subj
you (do) surprise me! iron
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła surprising w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

surprising w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła surprising w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła surprising w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

surprising Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

surprise! surprise! iron inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文