swallow w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła swallow w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.swallow [Brit ˈswɒləʊ, Am ˈswɑloʊ] RZECZOW.

4. swallow (consume) fig → swallow up

Zobacz też swallow up

I.swallow up CZASOW. [Brit ˈswɒləʊ -, Am ˈswɑloʊ -] (swallow up [sth], swallow [sth] up) lit, fig

I.swallow back CZASOW. [Brit ˈswɒləʊ -, Am ˈswɑloʊ -] (swallow back [sth], swallow [sth] back)

I.swallow down CZASOW. [Brit ˈswɒləʊ -, Am ˈswɑloʊ -] (swallow down [sth], swallow [sth] down)

Tłumaczenia dla hasła swallow w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
c'est dur à avaler inf

swallow w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła swallow w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła swallow w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

swallow Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文