swell w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła swell w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.swell <prét swelled, part passé swollen or swelled> [Brit swɛl, Am swɛl] CZASOW. przech.

IV.swell <prét swelled, part passé swollen or swelled> [Brit swɛl, Am swɛl] CZASOW. nieprzech.

I.swell out CZASOW. [Brit swɛl -, Am swɛl -] (swell [sth] out, swell out [sth])

Tłumaczenia dla hasła swell w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
il y a de la houle

swell w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła swell w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.swell <swelled, swollen [or swelled]> [swel] CZASOW. przech. a. fig

II.swell <swelled, swollen [or swelled]> [swel] CZASOW. nieprzech.

III.swell <swelled, swollen [or swelled]> [swel] RZECZOW. no pl, no indef art

Tłumaczenia dla hasła swell w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

swell Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文