swimming w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła swimming w angielski»francuski słowniku

II.swim <part prés swimming; prét swam; part passé swum> [Brit swɪm, Am swɪm] CZASOW. przech.

III.swim <part prés swimming, prét swam, part passé swum> [Brit swɪm, Am swɪm] CZASOW. nieprzech.

swimming w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła swimming w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.swim <swam [or a. Aus swum], swum, -mm-> [swɪm] CZASOW. nieprzech.

II.swim <swam [or a. Aus swum], swum, -mm-> [swɪm] CZASOW. przech.

Tłumaczenia dla hasła swimming w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

swimming Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文