switch w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła switch w angielski»francuski słowniku

1. switch (change):

1. switch (change):

switch lit, fig

switch-hitter [Brit, Am ˈˌswɪtʃ ˈhɪdər] RZECZOW. Am inf

II.switch off CZASOW. [Brit swɪtʃ -, Am swɪtʃ -] (switch off [sth], switch [sth] off)

II.switch on CZASOW. [Brit swɪtʃ -, Am swɪtʃ -] (switch on [sth], switch [sth] on)

switch w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła switch w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

dimmer [ˈdɪməʳ, Am -ɚ], dimmer switch RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła switch w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

switch Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

switch z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła switch w francuski»angielski słowniku

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文