system: w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła system: w angielski»francuski słowniku

system: w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła system: w angielski»francuski słowniku

system: Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

system: Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła system: w francuski»angielski słowniku

system: z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文