tables w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tables w angielski»francuski słowniku

I.table [Brit ˈteɪb(ə)l, Am ˈteɪbəl] RZECZOW.

1. table (piece of furniture):

tables w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tables w angielski»francuski słowniku

tables Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to wait at table(s) Aus, Brit form, to wait (on) table(s) Am
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文