tails w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tails w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

shirt tail [Brit ˈʃəːt ˌteɪl, Am ˈʃər(t)teɪl] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła tails w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tails w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tails w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła tails w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tails Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

pile ou face? — pile ż
à la queue basse inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文