talking w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła talking w angielski»francuski słowniku

I.talking [Brit ˈtɔːkɪŋ, Am ˈtɔkɪŋ] RZECZOW.

II.talking [Brit ˈtɔːkɪŋ, Am ˈtɔkɪŋ] PRZYMIOT.

fast-talking [Brit ˈfɑːstˌtɔːkɪŋ, Am ˌfæstˈtɔkɪŋ] PRZYMIOT. inf

talking-to [Brit ˈtɔːkɪŋtuː, Am ˈtɔkɪŋ ˌtu] RZECZOW.

1. talk (talking, gossip):

propos mpl

1. talk (converse):

talking w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła talking w angielski»francuski słowniku

talking Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文