tar w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tar w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.tar <part prés tarring; prét, part passé tarred> [Brit tɑː, Am tɑr] CZASOW. przech.

Tłumaczenia dla hasła tar w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tar w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tar w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła tar w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tar Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to beat the tar out of sb Am inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文