tart w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tart w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.tart up CZASOW. [Brit tɑːt -, Am tɑrt -] inf Brit (tart [sth] up, tart up [sth])

II.tart up CZASOW. [Brit tɑːt -, Am tɑrt -] inf Brit (tart oneself up)

Bakewell tart [Brit ˌbeɪkwɛl ˈtɑːt, Am ˌbeɪkwɛl ˈtɑrt] RZECZOW. Brit

Tłumaczenia dla hasła tart w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tart w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tart w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.tart1 [tɑ:t, Am tɑ:rt] RZECZOW. (type of pastry)

Tłumaczenia dla hasła tart w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tart Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文