teach w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła teach w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.teach <prét, part passé taught> [Brit tiːtʃ, Am titʃ] Teach For America CZASOW. przech.

II.teach <prét, part passé taught> [Brit tiːtʃ, Am titʃ] Teach For America CZASOW. nieprzech.

III.teach <prét, part passé taught> [Brit tiːtʃ, Am titʃ] Teach For America

Zobacz też Teach For America

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła teach w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

teach w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła teach w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła teach w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

teach Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文