tears w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tears w angielski»francuski słowniku

II.tear1 <prét tore; part passé torn> [Brit tɛː, Am tɛr] CZASOW. przech.

1. tear (rip):

to tear one's hair (out) lit, fig

III.tear1 <prét tore; part passé torn> [Brit tɛː, Am tɛr] CZASOW. nieprzech.

tear-stained [Brit ˈtɪəsteɪnd, Am ˈtɪrsteɪnd] PRZYMIOT.

I.tear apart CZASOW. [Brit tɛː -, Am tɛr -] (tear [sth] apart, tear apart [sth])

I.tear down CZASOW. [Brit tɛː -, Am tɛr -] (tear [sth] down, tear down [sth])

I.tear off CZASOW. [Brit tɛː -, Am tɛr -] (tear [sth] off, tear off [sth])

I.tear open CZASOW. [Brit tɛː -, Am tɛr -] (tear open [sth], tear [sth] open)

I.tear up CZASOW. [Brit tɛː -, Am tɛr -] (tear [sth] up, tear up [sth])

I.tear out CZASOW. [Brit tɛː -, Am tɛr -] (tear [sth] out, tear out [sth])

tears w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tears w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła tears w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tears Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文