television w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła television w angielski»francuski słowniku

television [Brit ˈtɛlɪvɪʒ(ə)n, tɛlɪˈvɪʒ(ə)n, Am ˈtɛləˌvɪʒən] RZECZOW.

1. television (medium):

television w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła television w angielski»francuski słowniku

television [ˈtelɪˌvɪʒən, Am ˈteləvɪʒən] RZECZOW.

television program RZECZOW. Am, Aus, television programme RZECZOW. Brit

television Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文