term w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła term w angielski»francuski słowniku

1. term (period of time):

term SCHOOL, UNIV
in or during term(-time) SCHOOL, UNIV
autumn/spring/summer term SCHOOL, UNIV

1. term (conditions):

termes mpl
terms COM
terms of trade COM, ECON

I.medium-term [Brit miːdɪəmˈtəːm, Am ˈmidiəmˌtərm] RZECZOW.

II.medium-term [Brit miːdɪəmˈtəːm, Am ˈmidiəmˌtərm] PRZYMIOT.

term w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła term w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła term w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

term Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to go to term MED

term Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła term w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文