thanks w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła thanks w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.thanks [Brit θaŋks, Am θæŋks] WYKRZYK. inf

I.thank you [Brit, Am ˈθæŋk ˌju] RZECZOW. a. thank-you,thankyou

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła thanks w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

thanks w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła thanks w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła thanks w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

thanks Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

thanks a lot a. iron
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文