theirs w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła theirs w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

theirs ZAIMEK In French, possessive pronouns reflect the gender and number of the noun they are standing for; theirs is translated by le leur, la leur, les leurs, according to what is being referred to.
For examples and particular usages see below.
:

I.his [Brit hɪz, Am hɪz] CZŁ. OKR. In French determiners agree in gender and number with the noun they qualify. So his when used as a determiner is translated by son + masculine singular noun (son chien), by sa + feminine singular noun (sa maison) BUT by son + feminine noun beginning with a vowel or mute h (son assiette) and by ses + plural noun (ses enfants).
When his is stressed, à lui is added after the noun: his house = sa maison à lui.
For his used with parts of the body .
In French possessive pronouns reflect the gender and number of the noun they are standing for. When used as a possessive pronoun his is translated by le sien, la sienne, les siens or les siennes according to what is being referred to.
For examples and particular usages see the entry below.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
his nibs + v sg

Tłumaczenia dla hasła theirs w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

theirs w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła theirs w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

theirs [ðeəz, Am ðerz] poss pron (belonging to them)

Zobacz też my, hers

hers [hɜ:z, Am hɜ:rz] poss pron (belonging to her)

Tłumaczenia dla hasła theirs w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

theirs Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文