thermal w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła thermal w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.thermal [Brit ˈθəːm(ə)l, Am ˈθərməl] RZECZOW.

II.thermal [Brit ˈθəːm(ə)l, Am ˈθərməl] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła thermal w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

thermal w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła thermal w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła thermal w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

thermal Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

thermal z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文