thick w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła thick w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. thick attr:

pâteux/-euse

Zobacz też thief, plank, ground, brick, blood

thief <pl thieves> [Brit θiːf, Am θif] RZECZOW.

ground → grind

1. ground (surface underfoot):

sol m
to clear the ground lit, fig
on the ground lit, fig

2. ground (area, territory):

ground lit, fig

2. ground (reasons):

Tłumaczenia dla hasła thick w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to get a thick ear inf

thick w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła thick w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła thick w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

thick Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文