things w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła things w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. thing (object):

truc m inf
à quoi sert ce truc? inf

2. thing (action, task, event):

3. thing (matter, fact):

the thing is, (that) …
ce qu'il y a, c'est que
ce qu'il y a de bien, c'est que

2. thing (situation, circumstances, matters):

to make a big thing (out) of it inf
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła things w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

things w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła things w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

2. thing (abstract use):

thing inf
il y a une chose à faire
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła things w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

things Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文