think w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła think w angielski»francuski słowniku

II.think <prét, part passé thought> [Brit θɪŋk, Am θɪŋk] CZASOW. przech.

1. think (hold view, believe):

2. think (imagine):

3. think (have thought, idea):

III.think <prét, part passé thought> [Brit θɪŋk, Am θɪŋk] CZASOW. nieprzech.

1. think (engage in thought):

4. think (have in mind):

I.think out CZASOW. [Brit θɪŋk -, Am θɪŋk -] (think out [sth], think [sth] out)

I.think through CZASOW. [Brit θɪŋk -, Am θɪŋk -] (think through [sth], think [sth] through)

I.think over CZASOW. [Brit θɪŋk -, Am θɪŋk -] (think over [sth], think [sth] over)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

think w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła think w angielski»francuski słowniku

2. think (believe):

1. think of (consider, find):

think Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文