thinks w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła thinks w angielski»francuski słowniku

II.think <prét, part passé thought> [Brit θɪŋk, Am θɪŋk] CZASOW. przech.

1. think (hold view, believe):

2. think (imagine):

3. think (have thought, idea):

III.think <prét, part passé thought> [Brit θɪŋk, Am θɪŋk] CZASOW. nieprzech.

1. think (engage in thought):

I.think out CZASOW. [Brit θɪŋk -, Am θɪŋk -] (think out [sth], think [sth] out)

I.think through CZASOW. [Brit θɪŋk -, Am θɪŋk -] (think through [sth], think [sth] through)

I.think over CZASOW. [Brit θɪŋk -, Am θɪŋk -] (think over [sth], think [sth] over)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

thinks w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła thinks w angielski»francuski słowniku

thinks Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文