thought w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła thought w angielski»francuski słowniku

I.thought [Brit θɔːt, Am θɔt] CZASOW. pt CZASOW. pp

thought → think

1. thought (idea):

3. thought (consideration):

Zobacz też think

II.think <prét, part passé thought> [Brit θɪŋk, Am θɪŋk] CZASOW. przech.

1. think (hold view, believe):

2. think (imagine):

3. think (have thought, idea):

III.think <prét, part passé thought> [Brit θɪŋk, Am θɪŋk] CZASOW. nieprzech.

1. think (engage in thought):

thought-provoking [Brit ˈθɔːtprəvəʊkɪŋ, Am ˈθɔt prəˌvoʊkɪŋ] PRZYMIOT.

thought-out [Brit θɔːtˈaʊt, Am ˌθɔtˈaʊt] PRZYMIOT.

II.think <prét, part passé thought> [Brit θɪŋk, Am θɪŋk] CZASOW. przech.

1. think (hold view, believe):

2. think (imagine):

3. think (have thought, idea):

III.think <prét, part passé thought> [Brit θɪŋk, Am θɪŋk] CZASOW. nieprzech.

1. think (engage in thought):

thought w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła thought w angielski»francuski słowniku

thought pp, pt of think

Zobacz też think

thought Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文