thousand w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła thousand w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.thousand [Brit ˈθaʊz(ə)nd, Am ˈθaʊz(ə)nd] RZECZOW. (figure)

III.thousand [Brit ˈθaʊz(ə)nd, Am ˈθaʊz(ə)nd] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła thousand w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
mille COM, MAT
mille COM, MAT
brique inf

thousand w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła thousand w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też eight

Tłumaczenia dla hasła thousand w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

thousand Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文