three-quarter w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła three-quarter w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.three-quarter [Brit, Am ˈˌθri ˈkwɔrdər] RZECZOW. SPORT

I.profile [Brit ˈprəʊfʌɪl, Am ˈproʊˌfaɪl] RZECZOW.

II.profile [Brit ˈprəʊfʌɪl, Am ˈproʊˌfaɪl] CZASOW. przech. PRESSE

Tłumaczenia dla hasła three-quarter w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.trois-quarts [tʀwakaʀ] PRZYMIOT. inv

II.trois-quarts <pl trois-quarts> [tʀwakaʀ] RZECZOW. m

manche à air NAUT
manche à air METEO
manche à balai lit
manche à balai AVIAT, INFOR
manche à vent NAUT

Zobacz też cognée

three-quarter w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文