thrown w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła thrown w angielski»francuski słowniku

thrown → throw

Zobacz też throw

II.throw <prét threw, part passé thrown> [Brit θrəʊ, Am θroʊ] CZASOW. przech.

1. throw:

throw (gen) GAMES, SPORT (project) (with careful aim)

2. throw (direct) fig:

lancer (at à)
jeter (at à)

III.throw <prét threw; part passé thrown> [Brit θrəʊ, Am θroʊ] CZASOW. nieprzech.

II.throw <prét threw, part passé thrown> [Brit θrəʊ, Am θroʊ] CZASOW. przech.

1. throw:

throw (gen) GAMES, SPORT (project) (with careful aim)

2. throw (direct) fig:

lancer (at à)
jeter (at à)

III.throw <prét threw; part passé thrown> [Brit θrəʊ, Am θroʊ] CZASOW. nieprzech.

I.throw in CZASOW. [Brit θrəʊ -, Am θroʊ -] (throw in [sth], throw [sth] in)

I.throw over CZASOW. [Brit θrəʊ -, Am θroʊ -] inf Brit (throw over [sb], throw [sb] over)

I.throw back CZASOW. [Brit θrəʊ -, Am θroʊ -] (throw back [sth], throw [sth] back)

I.throw around CZASOW. [Brit θrəʊ -, Am θroʊ -], throw about CZASOW. (throw [sth] around)

II.throw around CZASOW. [Brit θrəʊ -, Am θroʊ -], throw about CZASOW. (throw oneself around)

I.throw away CZASOW. [Brit θrəʊ -, Am θroʊ -] GAMES (throw [sth] away, throw away [sth])

I.throw out CZASOW. [Brit θrəʊ -, Am θroʊ -] (throw out [sb/sth], throw [sb/sth] out)

II.throw out CZASOW. [Brit θrəʊ -, Am θroʊ -] (throw out [sth], throw [sth] out)

III.throw out CZASOW. [Brit θrəʊ -, Am θroʊ -] (throw [sb] out) (mislead)

II.throw together CZASOW. [Brit θrəʊ -, Am θroʊ -] (throw [sth] together)

thrown w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła thrown w angielski»francuski słowniku

Zobacz też throw

1. throw (propel):

1. throw (propel):

thrown Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文