thus w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła thus w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. far (to, at, from a long distance):

3. far (to, at a long time away):

4. far (to a great degree, very much):

5. far (to what extent, to the extent that):

Tłumaczenia dla hasła thus w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

thus w słowniku PONS

thus Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文