tick w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tick w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.tick off CZASOW. [Brit tɪk -, Am tɪk -] (tick [sth/sb] off, tick off [sth/sb])

tic-tac-toe [Brit tɪktakˈtəʊ, Am ˌtɪkˌtækˈtoʊ], tick-tack-toe RZECZOW. Am

Tłumaczenia dla hasła tick w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tick w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tick w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
in half a second [or tick Brit ]

Tłumaczenia dla hasła tick w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tick Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

in half a second [or tick Brit ]
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文