tidy w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tidy w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.tidy [Brit ˈtʌɪdi, Am ˈtaɪdi] RZECZOW. Brit

tidy → tidy-out

tidy → tidy up

tidy → tidy up

Zobacz też tidy-out, tidy up

tidy-out [Brit ˈtʌɪdɪaʊt], tidy-up [ˈtaɪdɪʌp] RZECZOW. Brit

II.tidy up CZASOW. [Brit ˈtʌɪdi -, Am ˈtaɪdi -] (tidy up [sth], tidy [sth] up)

III.tidy up CZASOW. [Brit ˈtʌɪdi -, Am ˈtaɪdi -] (tidy oneself up)

tidy-out [Brit ˈtʌɪdɪaʊt], tidy-up [ˈtaɪdɪʌp] RZECZOW. Brit

II.tidy up CZASOW. [Brit ˈtʌɪdi -, Am ˈtaɪdi -] (tidy up [sth], tidy [sth] up)

III.tidy up CZASOW. [Brit ˈtʌɪdi -, Am ˈtaɪdi -] (tidy oneself up)

I.tidy away CZASOW. [Brit ˈtʌɪdi -, Am ˈtaɪdi -] (tidy [sth] away, tidy away [sth])

I.tidy out CZASOW. [Brit ˈtʌɪdi -, Am ˈtaɪdi -] (tidy [sth] out, tidy out [sth])

Tłumaczenia dla hasła tidy w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tidy w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tidy w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła tidy w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tidy Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文