Tłumaczenia dla hasła tilt-and-turn w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła tilt-and-turn w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

5. fenêtre ANAT:

fenêtre à battants ARCHIT
fenêtre à guillotine ARCHIT
fenêtre à meneaux ARCHIT
fenêtre à tabatière ARCHIT
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文