time's w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła time's w angielski»francuski słowniku

2. time (specific duration):

3. time (hour of the day, night):

4. time (era, epoch):

5. time (moment):

6. time (occasion):

fois ż

7. time (experience):

il y a un début à tout
to make time with sb Am inf (chat up)
time please! Brit (in pub)

time-waster [Brit ˈtʌɪmweɪstə, Am ˈtaɪmˌweɪstər] RZECZOW.

time's w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła time's w angielski»francuski słowniku

2. time no pl (period of time):

3. time (point in time):

at the same time a. fig

7. time (epoch):

extra time [ˈekstrətaɪm] RZECZOW. no pl Aus, Brit SPORT

time's Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

time's Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła time's w francuski»angielski słowniku

time's z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文