tin w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tin w angielski»francuski słowniku

II.tin <Brit part prés etc tinning, tinned> [Brit tɪn, Am tɪn] CZASOW. przech.

tin w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tin w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła tin w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tin Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

a tin of paint Brit, Aus
to take a cake out of a tin [or pan Am ]
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文