tip w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tip w angielski»francuski słowniku

III.tip <part prés tipping; prét, part passé tipped> [Brit tɪp, Am tɪp] CZASOW. przech.

IV.tip <part prés tipping; prét, part passé tipped> [Brit tɪp, Am tɪp] CZASOW. nieprzech.

II.tip up CZASOW. [Brit tɪp -, Am tɪp -] (tip up [sth], tip [sth] up)

I.tip off CZASOW. [Brit tɪp -, Am tɪp -] (tip off [sb], tip [sb] off)

tip w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tip w angielski»francuski słowniku

tip Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文