tired w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tired w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.tire [Brit tʌɪə, Am ˈtaɪ(ə)r] RZECZOW. Am

II.tire [Brit tʌɪə, Am ˈtaɪ(ə)r] CZASOW. przech. (make tired)

tyre Brit, tire Am [Brit ˈtʌɪə, Am ˈtaɪr] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła tired w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tired w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tired w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła tired w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tired Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文