Tłumaczenia dla hasła „to“ w angielsko » francuski słowniku (Przełącz na francusko » angielski)

2. to (direction, location):

8. to (expressing a relation):

Zobacz też from , at-sign , at , at

5. from (source, origin):

2. at (expressing time):

Zwroty:

1. come to (reach):

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文