tolerance w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tolerance w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

tolerance [Brit ˈtɒl(ə)r(ə)ns, Am ˈtɑl(ə)rəns] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła tolerance w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tolerance w słowniku PONS

tolerance Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

tolerance Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文