tomorrow w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tomorrow w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.tomorrow [Brit təˈmɒrəʊ, Am təˈmɔroʊ] RZECZOW.

1. tomorrow lit:

II.tomorrow [Brit təˈmɒrəʊ, Am təˈmɔroʊ] PRZYSŁ.

1. tomorrow lit:

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła tomorrow w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

tomorrow w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tomorrow w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła tomorrow w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

tomorrow Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文