tone w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tone w angielski»francuski słowniku

III.tone [Brit təʊn, Am toʊn] CZASOW. nieprzech. a. tone in (blend)

I.tone down CZASOW. [Brit təʊn -, Am toʊn -] (tone [sth] down, tone down [sth])

tone w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tone w angielski»francuski słowniku

tone Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文