tool w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tool w angielski»francuski słowniku

III.tool [Brit tuːl, Am tul] CZASOW. nieprzech. inf, dated a. tool along

II.tool up CZASOW. [Brit tuːl -, Am tul -] (tool up [sth], tool [sth] up)

tool w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tool w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła tool w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tool Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

kit m

tool z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文