tops w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tops w angielski»francuski słowniku

1. top (highest or furthest part):

1. top (highest):

dernier/-ière
premier/-ière
to get top marks SCHOOL

IV.top <part prés topping; prét, part passé topped> [Brit tɒp, Am tɑp] CZASOW. przech.

il pousse! inf
to be the tops inf, dated
MILIT to go over the top

top-hole [Brit, Am ˈtɑp ˌhoʊl] PRZYMIOT. Brit inf, dated

tops w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tops w angielski»francuski słowniku

tops Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文