total w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła total w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.total [Brit ˈtəʊt(ə)l, Am ˈtoʊdl] RZECZOW.

II.total [Brit ˈtəʊt(ə)l, Am ˈtoʊdl] PRZYMIOT.

III.total <part prés etc totalling, totalled Brit totaling, totaled Am > [Brit ˈtəʊt(ə)l, Am ˈtoʊdl] CZASOW. przech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła total w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

total w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła total w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.total <Brit -ll- [or Am -l-]> [ˈtəʊtl, Am ˈtoʊt̬l] CZASOW. przech.

Tłumaczenia dla hasła total w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

total Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

total z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文